Welkom op onze vernieuwde website!

Capaciteitsoverzicht

enovation point

Direct inzage in beschikbare zorgcapaciteit in de regio

Inzien en beschikbaarheid bijhouden van capaciteit van zorgaanbieders voor kortdurend en langdurend verblijf.

Capaciteitsoverzicht is onderdeel van ons product Enovation POINT.

Regionale coördinatiefunctie

Als iemand niet meer thuis kan wonen, is het belangrijk dat er snel (tijdelijk) verblijf wordt gevonden.

Om verwijzers zoals huisartsen en ziekenhuizen te helpen snel een plek te vinden, is er de coördinatiefunctie in de regio. Op basis van de beschikbaarheid die de VV&T-instellingen bijhouden hebben de zorgcoördinator en betrokken zorgprofessionals inzage in de capaciteit van de zorgaanbieders voor kortdurend en langdurend verblijf. Zo kunnen zorgorganisaties in de regio in korte tijd de juiste vrije plek vinden en is de patiënt sneller geholpen.

 

De invulling van de coördinatiefunctie verschilt per regio. Transferafdelingen doen hun best om de juiste wijkverpleging of (tijdelijke) verpleeghuiszorg te regelen bij ontslag uit het ziekenhuis.

Ook de huisarts is een belangrijke schakel voor de samenwerking tussen alle partijen bij een acute verwijzing en het organiseren van eerstelijnsverblijf. Soms vullen VVT-instellingen zelf (virtueel) de coördinatiefunctie in of wordt dat gedaan door de zorgcentrale of het medisch service center.

De coördinatiefunctie verblijf wordt steeds vaker gecombineerd met de meldkamer ambulance, HAP en loket van GGZ crisisdienst in de vorm van een Regionaal coördinatiepunt (ReCo) of Zorgcoördinatiecentrum (ZCC). Met als doel dat de verschillende disciplines elkaar beter weten te vinden en snel besloten kan worden wat de juiste zorg op de juiste plek voor de patiënt is.

Capaciteitsoverzicht ondersteunt het zorgproces

Zorgthema’s

Capaciteitsoverzicht draagt bij aan de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg en is van belang bij verschillende actuele zorgthema’s, zoals Zorgcoördinatie en zorgcapaciteit.

Welk zorgthema is voor jou van belang?

Bekijk alle Enovation zorgthema’s

Partners

Wist je dat Enovation POINT is gekoppeld aan meerdere systemen?

Vind de leverancier van jouw (zorginformatie)systeem

Bekijk alle Enovation partners