Welkom op onze vernieuwde website!

Medicatie Voorschrijven

enovation medimo

Optimale medicatieveiligheid door efficiënt en snel elektronisch medicatie voorschrijven

Ondersteunt voorschrijvers van geneesmiddelen bij complexe medicatiebeslissingen.

Medicatie Voorschrijven is onderdeel van ons product Enovation Medimo.

 

Medicatie voorschrijven met een elektronisch voorschrijfsysteem

In de Nederlandse zorg is elektronisch voorschrijven verplicht. Elektronisch voorschrijven is het inzetten van een geautomatiseerd systeem dat onveilige situaties signaleert tijdens het voorschrijven van medicatie zoals oa. dubbelmedicaties, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen en overgevoeligheidsreacties.

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) vindt voorschrijven zonder Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) niet verantwoord. De inspectie beschouwt het gebruik van medicatiebewakingssystemen als een onderdeel van het leveren van verantwoorde zorg en onderdeel van de professionele standaard. Ook voorkomt het EVS fouten bij het lezen van handgeschreven recepten.

Medicatieveiligheid gaat verder dan een EVS alleen. Optimale medicatiebewaking ontstaat door goede samenwerking in het gehele netwerk. De voorschrijvend arts, de beoordelende en uitleverende apotheek en de zorgverleners die de medicatie toedienen maken allemaal onderdeel uit van hetzelfde zorgnetwerk rondom de patiënt. Het EVS van de voorschrijver is een goede start, maar goede koppelingen met de systemen van andere zorgverleners in hetzelfde zorgnetwerk zijn van cruciaal belang voor de medicatieveiligheid.

Zo ondersteunt Medicatie voorschrijven de patiëntreis

Wist je dat Enovation Medimo is gekoppeld met meerdere partners?

Bekijk het overzicht

Partners

Zorgthema’s

Medicatie Voorschrijven draagt bij aan de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg en is van belang bij verschillende actuele zorgthema’s, zoals Medicatieveiligheid.

Welk zorgthema is voor jou van belang?

Bekijk alle Enovation zorgthema’s