Welkom op onze vernieuwde website!

LSP

enovation lspconnect

Het Landelijk Schakelpunt

Zorginfrastructuur waarmee waarneem- en medicatiegegevens tussen zorgaanbieders worden gedeeld.

Onze oplossing voor het LSP is Enovation lspConnect.

Landelijke zorginfrastructuur onder beheer van VZVZ

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is de nationale zorginfrastructuur in Nederland die wordt beheerd door VZVZ. VZVZ is een vereniging van koepelorganisaties in de Nederlandse gezondheidszorg en van hun patiënten.

Het LSP is primair een zogenaamde “pull” zorginfrastructuur waarbij medische gegevens via een index worden opgevraagd bij het brondossier van de betreffende zorgverlener(s). Hiervoor is vooraf toestemming van de patiënt vereist (opt-in). Ook beschikt het LSP over uitgebreide beveiligingseisen voor het inloggen, een beveiligde GZN verbinding en een uitgebreide autorisatiematrix om ongeoorloofd gebruik en datalekken te voorkomen.

Primair wordt het LSP gebruikt voor het uitwisselen van medicatiegegevens tussen voorschrijvende artsen en apothekers die de medicatiebewaking en uitgifte doen. Ook wordt het LSP gebruikt op huisartsenposten om tijdens de avond- en nachtdienst de samenvatting van het patiëntendossier van de eigen huisarts te raadplegen als de patiënt zich op de HAP heeft gemeld.

LSP in het zorgproces

Benieuwd naar alle mogelijkheden van LSP?

Neem gerust contact met ons op!

Contact