Welkom op onze vernieuwde website!

FHIR

enovation myhealthconnect

Digitaal gegevens uit te wisselen tussen zorgverleners en met patiënten.

Gestandaardiseerd ontsluiten van zorginformatiebouwstenen (zib’s) op basis van de internationale standaard FHIR.

FHIR is onderdeel van ons product Enovation myhealthConnect.

Moderne uitwisselingsstandaard voor gestructureerde gegevens

De uitwisseling van zorginformatie en de daarvoor benodigde standaardisatie is voortdurend in beweging. Ook de ontwikkelingen in de technologie vinden hun weerslag vooral in nieuwe versies van technische standaarden voor uitwisseling. Zorgorganisaties maken voor de digitale uitwisseling van informatie dan ook gebruik van tal van informatiestandaarden.

Gesteund door het “FHIR-besluit” van het Ministerie van VWS, op advies van Nictiz, worden veel nieuwe informatiestandaarden nu ontwikkeld met FHIR als standaard voor gegevensuitwisseling.

FHIR staat voor Fast Healthcare Interoperability Resources en de nieuwste van de wereldwijde HL7-uitwisselingsstandaarden. FHIR combineert als opvolger van HL7 versie 3 de beste eigenschappen van HL7 versie 2, HL7 versie 3 en CDA-standaarden. Daarbij gebruikt FHIR bewezen technologie zoals REST, XML en JSON en past het herbruikbare en uitbreidbare bouwstenen toe.

 

FHIR leent zich voor alle vormen van gestructureerde informatie-uitwisseling in de zorg en heeft sterke focus op implementatie. Door het laagdrempelige gebruik van bestaande webtechnologie wordt ook het koppelen van mobiele apps en (zelfmeet)apparaten eenvoudiger.

In Nederland heeft Medmij gekozen om FHIR als de standaard te gebruiken voor de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners en patiënten (PGO). Daarnaast wordt FHIR oa. gebruikt in de geboortezorg (BabyConnect) en bij de eOverdracht.

FHIR in de zorg informatie-uitwisseling

Wil je weten wat ons platform voor jouw organisatie kan betekenen?

Bel ons op 088 836 6366 of stuur een e-mail naar info.nl@enovationgroup.com.

Start direct met de digitale spreekkamers van Enovation Zaurus

Neem contact met ons op