Welkom op onze vernieuwde website!

Signaleren

multisignaal

Iedereen heeft het recht om veilig op te groeien.

Digitaal samenwerkingsinstrument voor professionals om onderlinge afstemming te bewerkstelligen, zodat tijdig passende zorg kan worden verleend aan kinderen en jongeren

Signaleren is onderdeel van ons product MULTIsignaal.

Preventie door betere samenwerking

1 op de 12 jongeren in Nederland krijgt jeugdhulp. Daarnaast ontvangen jongeren andere vormen van ondersteuning, voor het veilig en gezond opgroeien. Helaas kunnen niet alle problemen voorkomen worden en kunnen problemen van volwassenen hun weerslag op de kinderen hebben. Zie je als professional dat een kind of jongere in zo’n situatie verkeert, dan is het belangrijk dat je dat signaleert, zodat een jeugdige op tijd geholpen wordt.

Om de juiste hulp te kunnen bieden, wil je als professional graag weten wie er nog meer betrokken zijn. Zeker als er op meerdere gebieden zorgen zijn, is het van belang om vroegtijdig te kunnen samenwerken.

 

Door een signaal af te geven kom je snel in contact met andere professionals werkzaam in de jeugdzorg en het sociaal domein. Op die manier kun je de jeugdige en het gezin op de juiste manier ondersteunen. Het is dan handig om te weten of er nog meer speelt in het gezin om geen tegenstrijdige adviezen te geven.

Ook kan het contact met school of de GGD van belang zijn om de puzzel compleet te maken. Jeugdigen brengen veel tijd door op school en als de persoonlijke ontwikkeling niet goed gaat, wordt dat daar doorgaans gesignaleerd. Zo voorkom je schoolverzuim of dat de situatie uit de hand loopt en er zwaardere zorg nodig is.

Signaleren ondersteunt het zorgproces

 • Betrokkenheid

  Professionals komen in contact met andere betrokken professionals waar mogelijk eerder geen contact mee was

 • Verbinding

  Domein overstijgende verbinding van professionals in het onderwijs, jeugdhulp, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en veiligheid.

 • Landelijke dekking

  Professionals lokaal, regionaal en bovenregionaal komen met elkaar in contact als ze zijn betrokken bij dezelfde jeugdige en/of hetzelfde gezin. Waardoor  bij een verhuizing naar een andere gemeente in beeld blijven.

 • Gezinsfunctionaliteit

  Professionals komen in contact met andere professionals betrokken bij jeugdigen met overeenkomende ouder(s).

 • Tijdwinst

  In het contact en bij de coördinatie van zorg waardoor de hulpverlening sneller en beter kan worden afgestemd

 • 1 gezin, 1 plan

  Één regisseur met zicht op de betrokken professionals vanuit het verleden, het heden en in de toekomst.

 • Betrokkenheid

  Professionals komen in contact met andere betrokken professionals waar mogelijk eerder geen contact mee was

 • Verbinding

  Domein overstijgende verbinding van professionals in het onderwijs, jeugdhulp, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en veiligheid.

 • Landelijke dekking

  Professionals lokaal, regionaal en bovenregionaal komen met elkaar in contact als ze zijn betrokken bij dezelfde jeugdige en/of hetzelfde gezin. Waardoor  bij een verhuizing naar een andere gemeente in beeld blijven.

 • Gezinsfunctionaliteit

  Professionals komen in contact met andere professionals betrokken bij jeugdigen met overeenkomende ouder(s).

 • Tijdwinst

  In het contact en bij de coördinatie van zorg waardoor de hulpverlening sneller en beter kan worden afgestemd

 • 1 gezin, 1 plan

  Één regisseur met zicht op de betrokken professionals vanuit het verleden, het heden en in de toekomst.

Benieuwd naar alle met MULTIsignaal gekoppelde informatiesystemen?

Bekijk onze partners

Bekijk partners

Zorgthema’s

Signaleren draagt bij aan de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg en is van belang bij verschillende actuele zorgthema’s, zoals Preventie en netwerkzorg .

Welk zorgthema is voor jou van belang?

Bekijk alle Enovation zorgthema’s